แหล่งรวมเคล็ดลับและวิธีการจับจ่ายใช้สอยในเมืองไทย โดยเฉพาะคนที่ต้องการหาซื้อผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์ไทย และของที่ระลึกไทยทั้งหลาย รู้ก่อนก็คุ้มค่าได้มากกว่า