ทำไมของที่ระลึกไทยจึงมักผลิตด้วยลายช้าง?

หากคุณกำลังหาซื้อผลิตภัณฑ์ไทย สินค้าไทย ของขวัญแบบไทย ๆ รวมถึงของฝาก ของชำร่วย และของที่ระลึกสำหรับประเทศไทย ก็อาจสังเกตได้ว่าสินค้าหลาย ๆ ชนิด โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหรืองานศิลปะไทยมักมีช้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ นั่นก็เพราะช้างมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและมีวันช้างไทยในที่สุด ด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้

ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

เพราะชาวไทยเชื่อกันว่า ช้างเผือกเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ โดยในสมัยรัชกาลที่ 2 ธงประจำประเทศไทย (สยาม) ยังใช้ธงที่เป็นรูปช้างเผือกด้วย

ช้างอยู่คู่กับการปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย

เนื่องจากการสู้รบในสมัยโบราณกาลของพื้นที่แถบนี้ กษัติรย์หรือนักรบจะใช้ช้างเป็นพาหนะ โดยการที่ประเทศไทยมีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ได้นั้น ครั้งหนึ่งก็เกิดจากการรบบนหลังช้าง (ยุทธหัตถี) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นตำนานการเล่าขานถึงความอัจฉริยะของช้างคู่พระบารมีด้วยเช่นกัน

ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ

ในสมัยรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา) ประเทศอินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างสำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามกับประเทศไทย

ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม และมีความสำคัญต่อป่าไม้

สมัยก่อนนั้นช้างเป็นพาหนะที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับมนุษย์ เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ มีความเฉลียวฉลาด สามารถฝึกได้ และมีพละกำลังมหาศาล ช้างจึงสามารถเดินทางไกลและขนส่งสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ช้างยังมีบทบาทสำคัญต่อป่าไม้ของไทย เพราะช้างมีความแข็งแรงพอที่จะเดินขึ้นเขา ล้มไม้ และลากซุง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้อื่น ๆ รวมถึงไม่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ใด ๆ ของดินเลยด้วย